Ontbreken van goedkeuringseisen voor velgen levert gevaar op

Ontbreken van goedkeuringseisen voor velgen levert gevaar op

In Nederland zijn velgen te koop waarvoor geen goedkeuringseisen gelden. Deze velgen brengen een behoorlijk veiligheidsrisico met zich mee. Het gevaar bestaat dat dergelijke velgen breken na een botsing. Ook kan zo’n velg na verloop van tijd doorscheuren en het uiteindelijk begeven. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT kan op basis van de huidige wetgeving het veiligheidsrisico niet aanpakken en/of beperken en geeft daarom dit signaal af. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer hierover vanmiddag geïnformeerd.

Melding

Aanleiding voor het onderzoek was een melding dat velgen zonder goedkeuringseisen op de markt werden aangeboden. Door het ontbreken van goedkeuringseisen is ook niet bekend voor welke voertuigen de velgen geschikt zijn. Hoewel deze type velgen niet onder het toezicht van de ILT vallen, wilde de inspectie toch een beeld krijgen van de mogelijke risico’s bij het gebruik van deze velgen.

9 typen velgen onderzocht

De ILT selecteerde 9 typen velgen die fysiek op veel verschillende auto’s passen en die qua verkoopwaarde in het onderste segment van de markt zitten. Het gaat om lichtmetalen velgen die zijn onderworpen aan 3 tests uit het VN/ECE-Reglement nr. 124: de roterende buigtest, roltest en botstest.

Er is getest met 2 wiellasten. De ene wiellast is bepaald aan de hand van informatie die bij de velg hoort. Het blijkt dat 50% van de 8 typen velgen zonder goedkeuringseisen de tests niet doorstaat. De andere wiellast is bepaald op 750 kg, waarmee een groot aantal type auto’s is vertegenwoordigd. Nu doorstond 67% van de 9 typen velgen de tests niet.

Veiligheidsrisico

Naar aanleiding van deze uitkomsten, zijn er sterke aanwijzingen dat velgen waar geen goedkeuringseisen voor gelden een behoorlijk veiligheidsrisico met zich meebrengen. Het gevaar bestaat dat een velg breekt na botsing met een object of dat de velg na verloop van tijd door gaat scheuren en het uiteindelijk begeeft. Omdat ook niet bekend is voor welke auto’s de velg geschikt is, is er sprake van een extra risico. Hoewel de ILT markttoezichthouder is, kan zij op basis van de Wegenverkeerswet 1994 niet ingrijpen.

Toezicht ILT

De ILT zet zich dagelijks in voor o.a. veilig vervoer van goederen en personen. Zo is de inspectie o.a. markttoezichthouder op het gebied van verkeersproducten. Inspecteurs zien nieuwe ontwikkelingen en onbekende risico’s vaak als eersten. Zij zijn ook de ogen en oren van de bewindspersonen en de samenleving. De ILT geeft signalen af en deelt haar bevindingen actief met politiek en maatschappij.

Bron: De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2023/03/16/het-ontbreken-van-goedkeuringseisen-voor-velgen-levert-gevaar-op